BOUWUPDATE : GROND FASE 1 IS BOUWRIJP GEMAAKT

10-01-2023 : De grond is klaar om de bouwwerken van fase 1 te starten.

Meer info? Contacteer de ontwikkelaar