Fase I

Showrooms met zichtlocatie

De ontwikkeling KMOPARK RIVA bestaat uit vier fases, voor “Fase I” gaan de bouwwerkzaamheden van start einde 2022 om op te leveren einde 2023. 

Het project bevat 6 KMO units tussen de 270 m² en 315 m² en op de achterliggende loten komen 3 bedrijfsverzamelgebouwen met bedrijfsunits van 197 m² tot 373 m².

De units worden standaard casco opgeleverd. Hierdoor zijn ze individueel aanpasbaar aan uw persoonlijke noden en kunnen indien nodig ook worden samengevoegd. 

De kop van Fase I geeft uit op de Wontergemstraat te Dentergem. Op deze unieke zichtlocatie zullen de UNITS met showrooms gerealiseerd worden. Deze units kunnen zowel als productie/opslag gebruikt worden als uitgebreid worden met een showroom/vitrine.

 

Duurzaam ondernemen

KMO Park RIVA is één van de meest duurzame kmo-parken in België. De aanwezige bedrijven werken samen om hun bedrijfsactiviteiten uit te oefenen met respect voor het milieu en op een sociaal-maatschappelijk aanvaardbare wijze.

Het concept ‘Duurzaam Ondernemen’ geeft aan de ondernemers de mogelijkheid om bijvoorbeeld collectieve aankopen te doen, de kosten op milieuvlak te beperken en de afvalberg te verminderen. Op die manier kunnen zij zich toeleggen op innovatie en een strategische planning ontwikkelen.

Status units

 

Unit Oppervlakte Status
1.01

291,98 m2

Verkocht
1.02

298,74 m2

Verkocht
1.03

323,26 m2

Verkocht
1.04 276,04 m2 Verkocht
1.05 276,04 m2 Verkocht
1.06 280,87 m2 Verkocht

 

Quares

Georganiseerd parkmanagement

U staat er nooit alleen voor. Onze parkmanagement partner Quares neemt de zorgen rond afvalverwerking, mobiliteit en energievoorziening uit uw handen. Daardoor kunt u zich als bedrijf volledig focussen op uw kernactiviteiten.

Slimme inrichting

Een brede groenbuffer langs de grenzen van het park beperkt de impact van de site op de omgeving. Verder is er een gescheiden rioleringsstelsel. Het regenwater wordt gebufferd/geïnfiltreerd/afgevoerd naar open wadi’s en vertraagd afgevoerd naar de riolering. De interne wegenis is voorzien in asfalt. Er zijn telkens toegewezen parkeerplaatsen in waterpasserende betonklinkers per unit voorzien.

Meer info? Contacteer de ontwikkelaar