Fase II

Bedrijfsverzamelgebouw met 8 KMO units

Fase II bevat een bedrijfsverzamelgebouw met 8 KMO units* tussen de 233 m² en 373 m². 

De units worden standaard casco opgeleverd. Hierdoor zijn ze individueel aanpasbaar aan uw persoonlijke noden en kunnen indien nodig ook worden samengevoegd. 

De bouwwerkzaamheden starten aansluitend op het einde van de voorgaande fase. De aanvang van de werken is medio 2023 voorzien om het volledige project tegen eind 2024/begin 2025 instapklaar te kunnen afleveren.

 

*omgevingsvergunning in aanvraag.

Duurzaam ondernemen

KMO Park RIVA is één van de meest duurzame kmo-parken in België. De aanwezige bedrijven werken samen om hun bedrijfsactiviteiten uit te oefenen met respect voor het milieu en op een sociaal-maatschappelijk aanvaardbare wijze.

Het concept ‘Duurzaam Ondernemen’ geeft aan de ondernemers de mogelijkheid om bijvoorbeeld collectieve aankopen te doen, de kosten op milieuvlak te beperken en de afvalberg te verminderen. Op die manier kunnen zij zich toeleggen op innovatie en een strategische planning ontwikkelen.

Status units

 

Unit Oppervlakte Status
2.01 325,06 m2 Verkocht
2.02 315,59 m2 Verkocht
2.03 373,41 m2 Te koop
2.04 285,00 m2 Verkocht
2.05 233,60 m2 Verkocht
2.06 233,60 m2 Verkocht
2.07 233,61 m2 Verkocht
2.08 321,03 m2 Te koop
Quares

Georganiseerd parkmanagement

U staat er nooit alleen voor. Onze parkmanagement partner Quares neemt de zorgen rond afvalverwerking, mobiliteit en energievoorziening uit uw handen. Daardoor kunt u zich als bedrijf volledig focussen op uw kernactiviteiten.

Slimme inrichting

Een brede groenbuffer langs de grenzen van het park beperkt de impact van de site op de omgeving. Verder is er een gescheiden rioleringsstelsel. Het regenwater wordt gebufferd/geïnfiltreerd/afgevoerd naar open wadi’s en vertraagd afgevoerd naar de riolering. De interne wegenis is voorzien in asfalt. Er zijn telkens toegewezen parkeerplaatsen in waterpasserende betonklinkers per unit voorzien.

Meer info? Contacteer de ontwikkelaar