BOUWUPDATE: AANLEG PRIMAIRE WEG VAN START

14-11-2022 : KMO-park RIVA is goed zicht- en bereikbaar langs de nieuwe primaire weg. Op 18 oktober begon de aanleg van de Rivaweg, de nieuwe primaire wegenis die de verbinding vormt tussen de Gottemstraat en de Wontergemstraat in Dentergem. Naast de vlotte bereikbaarheid van de 26 KMO Units, zorgt deze weg voor extra zichtbaarheid van de aanwezige bedrijven. De primaire wegenis is voorzien in asfalt en beschikt per unit van toegewezen parkeerplaatsen in waterpasserende betonklinkers.

Meer info? Contacteer de ontwikkelaar